نوع شرکت: سهامی خاص

 

موضوع و تاریخچه فعالیت:
شرکت آنیکس در سال 1398 با ایده احداث تولید کاغذ از مواد معدنی تاسیس گردید. عملیات احداث کارخانه از همان سال آغاز شد و علیرغم مشکلات عدیده موفق گردید کلیه عملیات احداث، نصب و راه اندازی پروژه را در مهر 1400 به اتمام رسانده و وارد فاز تولید آزمایشی گردد.

 

ارتباط با شرکت مشفق: شرکت توسعه صنعتی مشفق موسس و رئیس هیئت مدیره شرکت آنیکس می باشد.

 

info@aunixpaper.com

 

 021-44158568