درباره آرون تدبیر

معرفی کوتاه

شرکت توسعه مدیریت آرون تدبیر در آذر ماه 1398 با سهامداری 100 درصدی شرکت توسعه صنعتی مشفق تاسیس و به عنوان بازوی مالی آتی گروه مشفق با سه محور فعالیت در بازار های مالی شامل بورس ایران ،تامین مالی و مدیریت سهام شرکت های گروه فعالیت می نماید.

اطلاعات شرکت

  • نام شرکت:توسعه مدیریت آرون تدبیر
  • نوع شرکت: سهامی خاص
  • شماره تماس:021-44158637
  • ایمیل:info@arontadbir.ir
  • وبسایت:www.arontadbir.ir

موضوع و تاریخچه فعالیت

شرکت توسعه مدیریت آرون تدبیر (سهامی خاص) در تاریخ 1398/09/12 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده و محل شرکت واقع درتهران-سازمان برنامه شمالی-خیابان پروانه شمالی -کوچه دهم -پلاک 27-طبقه 1می باشد. این شرکت در سال 1401 در حوزه بازارهای مالی و سرمایه گذاری های استارتاپی فعالیت خود را ادامه و در حال اقدامات اولیه در خصوص اخذ مجوزهای لازم نهاد مالی می باشد و همچنین با توجه به ماموریت جدید ، در حال تدوین ماموریت خود برای فعالیت در بازار سرمایه، مشاوره عرضه و پذیرش شرکت های گروه در بازار ثانویه و سبد گردانی سهام شرکت توسعه صنعتی مشفق (پس از ورد این شرکت به بورس) و سایر فعالیت های که مغایر شفافیت در قیمت گذاری سهام این شرکت نباشد پرداخته است.

خدمات

  • مدیریت سهام شرکت های گروه
  • مشاور عرضه و پذیرش شرکت های گروه در بازار ثانویه
  • سرمایه گذاری در بازار ثانویه
  • مشاوره تامین مالی از طریق بازار ثانویه