ورزش گروهی

پاتوق مدیران، پیاده روی

مدیران مشفق از سال 1401 رویداد جذابی را تجربه می کنند. برنامه پیاده روی و ورزش صبحگاهی همراه با صرف صبحانه که پاتوق مدیران نام گرفته، از برنامه های غیر رسمی اما پرطرفدار و مفید مدیران مشفق است

فرصتی مغتنم برای گفت و گوهای غیر رسمی اما موثر دربارۀ مسائل کاری با نگرش سلامت جمعی پیاده روی فارغ از فضای حرفه‌ای در روز غیر کاری، پرداختن به ورزش های کششی و تمرینات مناسب با کمکِ مربی و صرف صبحانۀ ساده در فضای باز، بخش های ثابت پاتوق مدیران است. پاتوق مدیران امکانی برای ترک موقت میز هاست تا مدیران با پوششی متفاوت در کنار هم به فعالیت دوستانه بپردازند تا احساس نیاز به اتحاد فکری و عملی در سازمان افزایش یابد

همکاران ما هم طی قراردادی با یک مجموعه ورزشی در طول سال، هر هفته ساعاتی را به ورزش فوتبال مشغول بوده و در حال حاضر به ورزش شنا مشغول هستند. نظر به اهمیت ورزش و سلامت این امر سالیانی است که در مشفق با اولویت بالا اجرا می گردد

شکل شکل شکل