دیدار نوروزی سهامداران مشفق در روز پنجشنبه 29 فروردین انجام شد. در این میهمانی که اعضای هیأت مدیره و شرکت میزبانی مراسم را عهده دار بودند، پذیرای سهامداران گرامی و خانواده محترم ایشان بودیم. تازه شدن دیدار با عطر بهار روحی تازه بر جان مشفق افزود.

نصرالله محمد حسین فلاح رئیس هیأت مدیره مشفق، در یکی از صفحات مجازی خود، احساس خویش از این دیدار را اینچنین بیان نمود:

” دیروز، بیست و نهم فروردین چهارسد و سه، در میهمانی بهارانه شرکت توسه صنعتی مشفق، سبک روح بودم و پر از سرور! چرا که در آن میان:

  • مدیران پیشکسوت و پاک دستی را دیدم که درخشش بسیاری از بنگاه های صنعتی و اقتصادی کشور، وامدار مدیریت آنان است!
  • استادان و فرهیختگانی را در کنار مدیران و در جمع سهامداران گروه دیدم که از برجستگان علم و دانش مدیریت کشورند.
  • نیکوکاران و سکانداران پاره ای از مراکز نیکوکاری را در کنار خود یافتم که مددجویان بسیاری به برکت هستی آنان چشم به فردایی روشن گشاده دارند.
  • مدیران جوان و شایسته ای را دیدم که با آرامش خیال می توان زمام کار مشفق را به آنان سپرد.
  • مادران و پدرانی با من از سر مهر، سخن گفتند که گروه کارآفرین مشفق را تکیه گاهی برای نگهداشتن فرزندانشان در کنار خانواده می دانستند.
  • سخنان پر مهری شنیدم که سراسر روحیه بخش بود و نشانگر اعتماد به کسانی که صادقانه بکار توسعه کشور همت گمارده اند.
  • غوغای شادمانه کودکانی روحم را نواخت که وجودشان تضمین کننده راه پیشگامان سخت کوش این نهاد مبارک است.

و بالاخره درک وجود تعداد بسیاری از یاران، همکاران و سرمایه گذاران شرکت توسعه صنعتی مشفق بود که دیروز را به روزی فرخ بدل کرد.

به لطف خدا پرنشاط جلو خواهیم رفت!”