غروب جمعه 22دی ماه 1402، معاک میزبان جمعی از سهامداران و مدیران شرکت مشفق به همراهی خانواده های این عزیزان بود. این جلسه با عنوان “پاتوق زمستانه سهامداران مشفق” در امتدادجلسات پاتوق سهامداران تشکیل گردید. این جلسه از دو بخش اصلی تشکیل شده بود. در بخش اول جناب آقای مهندس محمود شریعتی نیاسر مدیر عامل شرکت گزارشی از عملکرد 9 ماهه شرکت مشفق خدمت سهامداران مشفق داشتند. “بازتاب تصویری از معاک” عنوان بخش دوم جلسه بود که شامل آشنایی مدعوین با مؤسسه خیریه حضرت علی اکبر و گزارشی از اقدامات انجام شده در معاک بود. در ابتدا رئیس هیئت مدیره مؤسسه جناب آقای حسین میرزازاده منفرد توضیحاتی دادند. چرایی تشکیل و تأسیس معاک، چشم انداز معاک بخش اعظمی از سخنان ایشان بود. در ادامه مدیر عامل مؤسسه جناب آقای اسکندری توضیحاتی درباره وضعیت کنونی معاک و روند پیشرفت ساختمان جدید ارائه نمودند و سپس مدیر فرهنگی، مدیر آموزشی و روانشناس مجموعه اقدامات انجام شده و اهداف هر واحد را تبیین نمودند. در این میان بخشی شورانگیز توسط فرزندان معاک رقم خورد. اجرای موسیقی دانش آموختگان مؤسسه به همراهی استاد موسیقی که بخشی از آن را در ویدئو زیر می توانید ملاحظه نمایید.